Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Om Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar

Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar är en stiftelse. En stiftelse kan beskrivas som en juridisk person som har att varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål med medel som erhållits från en eller flera stiftare.

Bostadsstiftelsen styrs av stadgar. Stiftarna representeras i styrelsen av tre ordinarie styrelseledamöter utsedda av Hantverkande Borgerskapet, en ordinare styrelseledamot utsedd av Norrköpings Hantverksförening (Företagarna Norrköping) och en ordinarie utsedd av kommunstyrelsen i Norrköping.
Mandattiden är två år och ledamot kan omväljas.

Den kompetens som vanligtvis finns i styrelsen är representanter från hantverksyrken och eget företagande.

Styrelsesuppleanter utses till samma antal och på enahanda sätt som styrelseledamöter.

Bostadsstiftelsen har en anställd verksamhetschef som ansvarar för den löpande verksamheten.

Senast publicerad: 171220 | Powered by SiteSmart