Stiftelseurkund

I enlighet med beslut, som fattats vid sammanträden den 13 oktober 1964 och den 9 februari 1965 med Norrköpings Hantverksförening och samma dagar med Hantverkande Borgerskapets Sjuk-och Begravningskassa samt Nödhjälpsfond i Norrköping, bilda vi härigenom stiftelsen Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar.

Vi anslå vardera ett belopp av femtusen (5 000) kronor såsom en grundfond för stiftelsen samt förbinda oss att i erforderlig utsträckning teckna borgen för de lån, som stiftelsen behöver upptaga för sin verksamhet.
Bifogade stadgar för stiftelsen fastställas härmed.
Norrköping den 1 mars 1965.

För Norrköpings Hantverksförening undertecknat av: Carl Fraenki, Nils Boiardt, Uno Borssén, Nils Brandberg, Hilding Eriksson, Josefina Gistedt, Bertil Hakfelt, Allan Hulterström, Hans Hummelgren, Harry Pettersson och Arne Brink.

För Hantverkande Borgerskapet undertecknat av: Carl Fraenki, Nils Brandberg, Sture Börgesson,
Sven Dahl, Sven Johansson, Simon Liberth, Martin Petersson och Arnold Weber.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap