Företagarna

Att Norrköpings Hantverksförening blev involverade i byggandet av Bostadsstiftelsen låg nära till hands då många av delägarna i Hantverkande Borgerskapets Kassa även var medlemmar i Norrköpings Hantverksförening. I och med att hantverksyrken började försvinna i slutet av 1900 talet togs det ett beslut 1987 att byta namn till Norrköpingsföreningen inom Småföretagarnas riksorganisation, numera Företagarna Norrköping inom Företagarnas Riksorganisation.

Detta möjliggjorde för småföretagare inom andra yrken än hantverksyrken att bli medlemmar.

Företagarna Norrköpings uppgift är att engagera sig i "företagarpolitik" för Norrköpings kommun samt att bilda ett nätverk av små och medelstora företag.

Föreningen har ca 440 företagare som medlemmar i Norrköpings kommun.

Företagarna Norrköping förvaltar ett antal donationsfonder bl.a. Edward Blomberghs donationsfond.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap