Norrköpings Hantverksförening

Att Norrköpings Hantverksförening blev involverade i byggandet av Bostadsstiftelsen låg nära till hands då många av delägarna i Hantverkande Borgerskapet även var medlemmar i Norrköpings Hantverksförening. 
I och med att hantverksyrken började försvinna i slutet av 1900 talet togs det ett beslut år 1987 att ändra namn till Norrköpingsföreningen inom Småföretagarnas riksorganisation, idag Företagarna Norrköping inom Företagarnas Riksorganisation. Detta möjliggjorde för småföretagare inom andra yrken än hantverksyrken att bli medlemmar. Företagarna Norrköping har i uppgift att engagera sig i "företagarpolitik" i Norrköpings kommun samt att bilda ett nätverk av små och medelstora företag.

.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap