Garage och parkering

Det finns 65 garageplatser för personbilar i uppvärmt garage och 68 parkeringsplatser för personbilar utomhus.
Då det finns ett begränsat antal garage- och parkeringsplatser har de hyresgäster som hyr tre eller fyra rum och kök företräde till garage- eller parkeringsplats i samband med inflytt.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap