Styrelse

En styrelse förvaltar Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar och följer stiftelseförordnandet, stiftelselagen och relevant lagstiftning. 

Ordförande

Thord Wilhelmsson
info@lidakullar.se

Ordinarie ledamöter:

Alexander Nejdemo, vice ordförande

Johan Kleist

Nicklas Salomonsson

Kenneth Lustig

Suppleanter:

Anders Samuelsson

Path Fredriksson

Urban Pehrsson

Henrik Johansson

Bo Axestam
 

 

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap