Om Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar

Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar är vackert beläget och har stora grönområden. 

Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar är en stiftelse.
En styrelse förvaltar stiftelsen och följer stiftelseförordnandet, stiftelselagen och relevant lagstiftning. Alla stiftelser är knutna till en tillsynsmyndighet, i regel är det Länsstyrelsen. Den kompetens som finns i styrelsen är bl a representanter från hantverksyrken. En ledamot är utsedd av Norrköpings kommun. Bostadsstiftelsen har en anställd verksamhetschef som ansvarar för den löpande driften.

Stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping administreras i bostadsstiftelsens lokaler och har samma stiftare som Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar. Stiftelsens hantverksföremål och arkivalier, totalt ca 10.500 föremål, är deponerade hos Norrköpings Stadsmuseum. Samlingen tillkom genom snickarmästare Otto Chamberts initiativ och hans samlarmöda under många decennier.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap