Stiftarna

Under menyerna kan du läsa om de två stiftarnaorganisationerna som låtit bygga Bostadsstiftelsen.

Hantverkande Borgerskapet och Företagarna

Hantverkande Borgerskapet har låtit skriva en bok som utgavs i samband med deras 150 års jubileum 1989: "Från kvadraten Valnöten till Lida Kullar" författare Gunnar Henriksson.

Hantverksföreningen, i dag Företagarna Norrköping, har vid sitt 200 års jubileum 1990 låtit skriva boken "Mäster möter framtiden" författare Gunnar Henriksson.

På uppdrag av de två stiftarorganisationerna har Gunnar Henriksson även skrivit boken
"Mästarnas mästare" som handlar om möbeltillverkare Otto Chambert.

Böckerna finns att köpa på Lida Kullar.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap