Intresseanmälan för att hyra bostad

Observera att intresseanmälan gäller i två år från ansökningsdagen. För att intresseanmälan ska gälla efter två år ska ny intresseanmälan skickas in.

Kryssa i typ av lägenhet

Dataskyddspolicy
För att du/ni ska kunna få bästa möjliga service av oss så behövervi hantera era personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen(GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar era personuppgifterkan t ex vara att du/ni är hyresgäst eller hyressökande hos oss. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter för hyresgäster och vilka rättigheter du/ni har enligt gällandedataskyddslagstiftning hittar du på www.lidakullar.se/gdpr.


 Inflyttning till Stiftelsen skall enligt stadgarna ske vid en ålder av 50-70 år.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap