Välkommen till Lida Kullar i Norrköping

Ett seniorboende i lugn och vacker miljö

Lida Kullar består av nio huskroppar med totalt 220 lägenheter som är byggda i suterräng i stadsdelen Smedby i Norrköping. Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar är en stiftelse och enligt stadgarna ska åldern vid inflyttning vara mellan 50 år och 70 år. 
Stiftelsen bildades 1965 av stiftarna, Hantverkande Borgerskapet ocNorrköpings Hantverksförening. Hantverkande Borgerskapets delägare var hantverkare liksom medlemmarna i Norrköpings Hantverksförening. En styrelse förvaltar stiftelsen och följer stiftelseförordnandet. 
Byggnadsår för husen var 1967-1969.

HANTVERKETS BOSTADSSTIFTELSE LIDA KULLAR

 ADRESS Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar,  Lidaleden 47,  603 81 Norrköping     TELEFON 011-14 00 40     E-POST info@lidakullar.se

© Hantverkets Bostadsstiftelse Lida Kullar  |  » Om cookies  |  » Sitemap